2016/9/8 ଆଫ୍ରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ |

ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି | ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛୁ | ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ 3 ନିୟୁତ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଅଟେ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସେମ୍ବର -16-2020 |

ପୋଷ୍ଟ ସମୟ:11-21-2023
  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: