CE FDA KERTIFIKATASY BILEN DÖWLET EDIP BOLMAK ÜÇIN ÖNÜMÇILIK

Anji Hongde Medisina Önümleri Ltd.lukmançylyk enjamlarynyň hünär kärhanasydyr. Biziň kompaniýamyz - Anji, owadan gurşawy we amatly transporty üçin Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan adam ýaşamak üçin iň gowy şäher hökmünde baha berildi. Port şäherlerine gaty ýakyn (Şanhaýdan iki sagat uzaklykda, Ningbodan 3 sagat uzaklykda). Bu amatly şertler kompaniýamyzyň çalt ösmegine kömek edýär.

2006-njy ýyldan bäri lukmançylyk sarp edişleri üçin hünärli we ygtybarly üpjün ediji
  • PBT bandaj

  • Dokalan däl öz-özüne ýelmeýän bandaj örtügi

  • Pari Paris bandajy gips

  • Bandajyň sazlanmagy

  • Buz bandajy

  • Harby bandaj / Gyssagly bandaj

  • Stockinette

  • 100% pagta krep bandajy

  • Klipler bilen ýokary elastik gysyş SKin bandaj

  • POP bandajy üçin ortopedik guýma padding lukmançylyk bandaj

  • H gemostatiki bandaj ýazyň

  • Süýümli aýna guýma lentasy

  • Elastik bint

  • Cravat bandaj

  • Barmak turbalary bandaj

  • EAB elastik örtük bandaj

  • Jumbo Gauze Roll

  • Parafin Gauze

  • Medisina Gauze Bandaj Roll Jumbo rulony

  • Absorbent pagta sterilizasiýa edilen lukmançylyk hirurgiki doka toplary

  • WOW bandaj

  • OEM Steril däl Laparotomiýa gubka, garyn boşlugy, hirurgiki aýlaw gubkasy

  • Alkogol içgisi

  • Gauze Swab

  • Ekologiýa taýdan arassa bir gezek ulanylýan Bambuk pagta çigidiniň makiýaupy pagta çişlerini aýyrýar

  • Makiýaup pad

  • Agaç nusgasy pagta çeňňegi

  • Zig-zag Pagta

  • Pagta topy

  • POP bandajy üçin ortopedik guýma padding lukmançylyk bandaj

  • Göz ýamasy

  • Diş pagta

  • 100% arassa diş pagta rulonlary 100g ýokary hilli siňdiriji pagta rulonlary

  • Bir gezek ulanylýan düşek

  • Izolýasiýa eşigi

  • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk silikon aşgazan turbasy

  • Bir gezek ulanylýan dem alyş ulgamy

  • Bir gezek ulanylýan 2 taraplaýyn foley kateter

  • Ostomiýa halta

  • Bir gezek ulanylýan IV infuziýa bermek toplumy

  • Bir gezek ulanylýan gyssagly metal neýlon ýaryşy

  • Bir gezek ulanylýan silikon bilen örtülen lateks foleý kateter 2way 3way 4way silikon bilen örtülen

  • Aýakgap örtügi

  • PVC däl IV infuzion halta goşa port

  • Dokalan däl ýelimleýji kateterler fiksasiýa turbasynyň eýesi

  • El bilen kolýaskada göçme buklama

  • 0-2Kpa iýmitlendiriji haltalar basyş ýeňilleşdiriji klapan

  • Bir gezek ulanylýan lukmançylyk hirurgiki böwrek şekilli plastmassa derman gaplary

  • Hirurgiki tikiş amaly deri pad tikiş toplumlary

alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt